Κυριακή, 7 Αυγούστου, 2022
  • Αρχικη
  • Οροι Χρησης
More

    eyJ0ZGNfaGVhZGVyX2Rlc2t0b3AiOiJbdGRjX3pvbmUgdHlwZT1cInRkY19oZWFkZXJfZGVza3RvcFwiIHRkY19jc3M9XCJleUpoYkd3aU9uc2lZbUZqYTJkeWIzVnVaQzFqYjJ4dmNpSTZJaU5tWm1abVptWWlMQ0prYVhOd2JHRjVJam9pSW4xOVwiIGhfZGlzcGxheT1cIlwiIGhfcG9zaXRpb249XCJcIiB6b25lX3NoYWRvd19zaGFkb3dfc2l6ZT1cIjhcIiB6b25lX3NoYWRvd19zaGFkb3dfb2Zmc2V0X2hvcml6b250YWw9XCIwXCJdW3ZjX3JvdyBmdWxsX3dpZHRoPVwic3RyZXRjaF9yb3dcIiB0ZGNfY3NzPVwiZXlKaGJHd2lPbnNpY0dGa1pHbHVaeTEwYjNBaU9pSXlJaXdpY0dGa1pHbHVaeTFpYjNSMGIyMGlPaUl5SWl3aVltRmphMmR5YjNWdVpDMWpiMnh2Y2lJNklpTXlNakl5TWpJaUxDSmthWE53YkdGNUlqb2lJbjE5XCIgY29udGVudF9hbGlnbl92ZXJ0aWNhbD1cImNvbnRlbnQtdmVydC1jZW50ZXJcIiBnYXA9XCIwXCJdW3ZjX2NvbHVtbiB3aWR0aD1cIjMvNFwiIHRkY19jc3M9XCJleUpoYkd3aU9uc2lkMmxrZEdnaU9pSTRNQ1VpTENKa2FYTndiR0Y1SWpvaUluMTlcIl1bdGRiX2hlYWRlcl93ZWF0aGVyIGljb25fY29sb3I9XCIjZmZmZmZmXCIgdGVtcF9jb2xvcj1cIiNmZmZmZmZcIiBsb2NfY29sb3I9XCIjZmZmZmZmXCIgaW5saW5lPVwieWVzXCIgdGRjX2Nzcz1cImV5SmhiR3dpT25zaWJXRnlaMmx1TFhKcFoyaDBJam9pTXpJaUxDSmthWE53YkdGNUlqb2lJbjE5XCJdW3RkYl9oZWFkZXJfZGF0ZSBpbmxpbmU9XCJ5ZXNcIiBkYXRlX2NvbG9yPVwiI2ZmZmZmZlwiIHRkY19jc3M9XCJleUpoYkd3aU9uc2liV0Z5WjJsdUxYUnZjQ0k2SWkweElpd2liV0Z5WjJsdUxYSnBaMmgwSWpvaU16SWlMQ0prYVhOd2JHRjVJam9pSW4xOVwiXVt0ZGJfaGVhZGVyX3VzZXIgaW5saW5lPVwieWVzXCIgbG9nb3V0X3RkaWNvbj1cInRkLWljb24tbG9nb3V0XCIgdXNyX2NvbG9yPVwiI2ZmZmZmZlwiIGxvZ19jb2xvcj1cIiNmZmZmZmZcIiBsb2dfaWNvX2NvbG9yPVwiI2ZmZmZmZlwiIHRkY19jc3M9XCJleUpoYkd3aU9uc2liV0Z5WjJsdUxYUnZjQ0k2SWkweElpd2liV0Z5WjJsdUxYSnBaMmgwSWpvaU1UWWlMQ0prYVhOd2JHRjVJam9pSW4xOVwiXVt0ZGJfbW9iaWxlX2hvcml6X21lbnUgaW5saW5lPVwieWVzXCIgbWVudV9pZD1cIjEyNDZcIiBmX3N1Yl9lbGVtX2ZvbnRfd2VpZ2h0PVwiNDAwXCIgdGV4dF9jb2xvcj1cIiNmZmZmZmZcIiBmX2VsZW1fZm9udF9zaXplPVwiMTFcIiBmX2VsZW1fZm9udF93ZWlnaHQ9XCI0MDBcIiBmX2VsZW1fZm9udF9saW5lX2hlaWdodD1cIjFcIiB0ZGNfY3NzPVwiZXlKaGJHd2lPbnNpYldGeVoybHVMWFJ2Y0NJNklpMHlJaXdpYldGeVoybHVMV0p2ZEhSdmJTSTZJakFpTENKa2FYTndiR0Y1SWpvaUluMHNJbkJ2Y25SeVlXbDBJanA3SW1ScGMzQnNZWGtpT2lKdWIyNWxJbjBzSW5CdmNuUnlZV2wwWDIxaGVGOTNhV1IwYUNJNk1UQXhPQ3dpY0c5eWRISmhhWFJmYldsdVgzZHBaSFJvSWpvM05qaDlcIiB0ZXh0X2NvbG9yX2g9XCIjNGRiMmVjXCIgZWxlbV9wYWRkPVwiMFwiIGVsZW1fc3BhY2U9XCIxNlwiXVsvdmNfY29sdW1uXVt2Y19jb2x1bW4gd2lkdGg9XCIxLzRcIiB0ZGNfY3NzPVwiZXlKaGJHd2lPbnNpZDJsa2RHZ2lPaUl5TUNVaUxDSmpiMjUwWlc1MExXZ3RZV3hwWjI0aU9pSmpiMjUwWlc1MExXaHZjbWw2TFhKcFoyaDBJaXdpWkdsemNHeGhlU0k2SWlKOWZRPT1cIl1bdGRtX2Jsb2NrX3NvY2lhbHMgZmFjZWJvb2s9XCIjXCIgdHdpdHRlcj1cIiNcIiBpbnN0YWdyYW09XCIjXCIgZGlzcGxheV9pbmxpbmU9XCJ5ZXNcIiB0ZHNfc29jaWFsMS1pY29uc19jb2xvcj1cIiNmZmZmZmZcIiBpY29uc19zaXplPVwiMTJcIiBpY29uc19wYWRkaW5nPVwiMS45XCIgdGRjX2Nzcz1cImV5SmhiR3dpT25zaVpHbHpjR3hoZVNJNklpSjlmUT09XCIgaWNvbnNfc3BhY2luZz1cIjBcIiB2aW1lbz1cIiNcIiB5b3V0dWJlPVwiI1wiIHRkc19zb2NpYWwxLWljb25zX2hvdmVyX2NvbG9yPVwiIzRkYjJlY1wiXVsvdmNfY29sdW1uXVsvdmNfcm93XVt2Y19yb3ddW3ZjX2NvbHVtbiB2ZXJ0aWNhbF9hbGlnbj1cIlwiXVt2Y19yb3dfaW5uZXIgY29udGVudF9hbGlnbl92ZXJ0aWNhbD1cImNvbnRlbnQtdmVydC1jZW50ZXJcIiBnYXA9XCIxNFwiIHRkY19jc3M9XCJleUpoYkd3aU9uc2ljR0ZrWkdsdVp5MTBiM0FpT2lJeU9DSXNJbkJoWkdScGJtY3RZbTkwZEc5dElqb2lPU0lzSW1ScGMzQnNZWGtpT2lJaWZTd2ljRzl5ZEhKaGFYUWlPbnNpY0dGa1pHbHVaeTEwYjNBaU9pSXhOQ0lzSW5CaFpHUnBibWN0WW05MGRHOXRJam9pTUNJc0ltUnBjM0JzWVhraU9pSWlmU3dpY0c5eWRISmhhWFJmYldGNFgzZHBaSFJvSWpveE1ERTRMQ0p3YjNKMGNtRnBkRjl0YVc1ZmQybGtkR2dpT2pjMk9IMD1cIl1bdmNfY29sdW1uX2lubmVyIHdpZHRoPVwiMS8zXCJdW3RkYl9oZWFkZXJfbG9nbyBhbGlnbl9ob3Jpej1cImNvbnRlbnQtaG9yaXotY2VudGVyXCIgYWxpZ25fdmVydD1cImNvbnRlbnQtdmVydC1jZW50ZXJcIiBtZWRpYV9zaXplX2ltYWdlX2hlaWdodD1cIjEwNFwiIG1lZGlhX3NpemVfaW1hZ2Vfd2lkdGg9XCIxMTlcIiBpbWFnZV93aWR0aD1cImV5SndiM0owY21GcGRDSTZJakU0TmlKOVwiIHRleHQ9XCIyMyBKdWx5XCIgZl90ZXh0X2ZvbnRfZmFtaWx5PVwiNTIxXCIgZl90ZXh0X2ZvbnRfc2l6ZT1cImV5SmhiR3dpT2lJek9TSXNJbkJ2Y25SeVlXbDBJam9pTXpVaWZRPT1cIiBmX3RleHRfZm9udF90cmFuc2Zvcm09XCJ1cHBlcmNhc2VcIiBmX3RleHRfZm9udF93ZWlnaHQ9XCI5MDBcIiBzaG93X2ltYWdlPVwibm9uZVwiIHRhZ2xpbmU9XCJKVEl3XCIgdGFnbGluZV9hbGlnbl9ob3Jpej1cImNvbnRlbnQtaG9yaXotY2VudGVyXCIgZl90YWdsaW5lX2ZvbnRfZmFtaWx5PVwiMzk0XCIgZl90YWdsaW5lX2ZvbnRfd2VpZ2h0PVwiNTAwXCIgZl90YWdsaW5lX2ZvbnRfc2l6ZT1cIjlcIiB0YWdsaW5lX2NvbG9yPVwiIzAwMDAwMFwiIGZfdGFnbGluZV9mb250X3NwYWNpbmc9XCJub3JtYWxcIiB0ZXh0X2NvbG9yPVwiIzAwMDAwMFwiIHR0bF90YWdfc3BhY2U9XCJleUpoYkd3aU9pSXRNeUlzSW5CdmNuUnlZV2wwSWpvaUxUSWlmUT09XCIgZl90ZXh0X2ZvbnRfc3BhY2luZz1cIjFcIiBpbWFnZT1cIjE0NDFcIiB1cmw9XCJodHRwczovLzIzanVseS5vcmcvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTgvMTEvMjNKVUxZX2xvZ28tMTAweDEwNC5qcGdcIl1bL3ZjX2NvbHVtbl9pbm5lcl1bdmNfY29sdW1uX2lubmVyIHdpZHRoPVwiMi8zXCJdW3RkX2Jsb2NrX2FkX2JveCB0ZGNfY3NzPVwiZXlKaGJHd2lPbnNpYldGeVoybHVMV0p2ZEhSdmJTSTZJakFpTENKa2FYTndiR0Y1SWpvaUluMTlcIiBzcG90X2lkPVwiaGVhZGVyXCJdWy92Y19jb2x1bW5faW5uZXJdWy92Y19yb3dfaW5uZXJdW3ZjX3Jvd19pbm5lcl1bdmNfY29sdW1uX2lubmVyXVt0ZGJfaGVhZGVyX21lbnUgbWFpbl9zdWJfdGRpY29uPVwidGQtaWNvbi1kb3duXCIgc3ViX3RkaWNvbj1cInRkLWljb24tcmlnaHQtYXJyb3dcIiBtbV9hbGlnbl9ob3Jpej1cImNvbnRlbnQtaG9yaXotY2VudGVyXCIgbW9kdWxlc19vbl9yb3dfcmVndWxhcj1cIjIwJVwiIG1vZHVsZXNfb25fcm93X2NhdHM9XCIyNSVcIiBpbWFnZV9zaXplPVwidGRfMzI0eDQwMFwiIG1vZHVsZXNfY2F0ZWdvcnk9XCJpbWFnZVwiIHNob3dfZXhjZXJwdD1cIm5vbmVcIiBzaG93X2NvbT1cIm5vbmVcIiBzaG93X2RhdGU9XCJub25lXCIgc2hvd19hdXRob3I9XCJub25lXCIgbW1fc3ViX2FsaWduX2hvcml6PVwiY29udGVudC1ob3Jpei1yaWdodFwiIG1tX2VsZW1fYWxpZ25faG9yaXo9XCJjb250ZW50LWhvcml6LXJpZ2h0XCIgaW5saW5lPVwieWVzXCIgbW9yZT1cInllc1wiIG1lbnVfaWQ9XCJcIiBtbV9hbGlnbl9zY3JlZW49XCJ5ZXNcIl1bdGRiX2hlYWRlcl9zZWFyY2ggcmVzdWx0c19tc2dfYWxpZ249XCJjb250ZW50LWhvcml6LWNlbnRlclwiIGltYWdlX2Zsb2F0ZWQ9XCJmbG9hdF9sZWZ0XCIgaW1hZ2Vfd2lkdGg9XCIzMFwiIGltYWdlX3NpemU9XCJ0ZF8zMjR4NDAwXCIgc2hvd19jYXQ9XCJub25lXCIgc2hvd19idG49XCJub25lXCIgc2hvd19kYXRlPVwiXCIgc2hvd19yZXZpZXc9XCJub25lXCIgc2hvd19jb209XCJub25lXCIgc2hvd19leGNlcnB0PVwibm9uZVwiIHNob3dfYXV0aG9yPVwibm9uZVwiIG1ldGFfcGFkZGluZz1cIjJweCAwIDAgMTVweFwiIGFydF90aXRsZT1cIjAgMCA1cHhcIiBhbGxfbW9kdWxlc19zcGFjZT1cIjIwXCIgaW5saW5lPVwieWVzXCIgdGRjX2Nzcz1cImV5SmhiR3dpT25zaVpHbHpjR3hoZVNJNklpSjlmUT09XCIgZmxvYXRfYmxvY2s9XCJ5ZXNcIiBmb3JtX2FsaWduPVwiY29udGVudC1ob3Jpei1yaWdodFwiIGljb25fY29sb3I9XCIjMDAwMDAwXCIgaWNvbl9zaXplPVwiZXlKaGJHd2lPakl3TENKd2IzSjBjbUZwZENJNklqRTFJbjA9XCIgaWNvbl9wYWRkaW5nPVwiZXlKaGJHd2lPakl1TkN3aWNHOXlkSEpoYVhRaU9pSXlMamNpZlE9PVwiIHNob3dfZm9ybT1cInllc1wiIGJ0bl9pY29uX3Bvcz1cIlwiIGlucHV0X2NvbG9yPVwiI2RkOTkzM1wiIHBsYWNlaG9sZGVyX2NvbG9yPVwiIzgyMjRlM1wiXVsvdmNfY29sdW1uX2lubmVyXVsvdmNfcm93X2lubmVyXVsvdmNfY29sdW1uXVsvdmNfcm93XVsvdGRjX3pvbmVdIiwidGRjX2hlYWRlcl9kZXNrdG9wX3N0aWNreSI6Ilt0ZGNfem9uZSB0eXBlPVwidGRjX2hlYWRlcl9kZXNrdG9wX3N0aWNreVwiIHNfdHJhbnNpdGlvbl90eXBlPVwiXCIgdGRjX2Nzcz1cImV5SmhiR3dpT25zaVltRmphMmR5YjNWdVpDMWpiMnh2Y2lJNkluSm5ZbUVvTWpVMUxESTFOU3d5TlRVc01DNDVOU2tpTENKNkxXbHVaR1Y0SWpvaU9UazVJaXdpWkdsemNHeGhlU0k2SWlKOWZRPT1cIiBoc190cmFuc2l0aW9uX3R5cGU9XCJcIiBoc190cmFuc2l0aW9uX2VmZmVjdD1cInNsaWRlXCIgem9uZV9zaGFkb3dfc2hhZG93X3NpemU9XCI4XCIgaHNfc3RpY2t5X3R5cGU9XCJcIiBoc19zdGlja3lfb2Zmc2V0PVwiNzJcIl1bdmNfcm93IGZ1bGxfd2lkdGg9XCJzdHJldGNoX3Jvd1wiIHRkY19jc3M9XCJleUpoYkd3aU9uc2laR2x6Y0d4aGVTSTZJaUo5ZlE9PVwiIGNvbnRlbnRfYWxpZ25fdmVydGljYWw9XCJjb250ZW50LXZlcnQtY2VudGVyXCJdW3ZjX2NvbHVtbl1bdGRiX2hlYWRlcl9sb2dvIGFsaWduX2hvcml6PVwiY29udGVudC1ob3Jpei1jZW50ZXJcIiBhbGlnbl92ZXJ0PVwiY29udGVudC12ZXJ0LWNlbnRlclwiIG1lZGlhX3NpemVfaW1hZ2VfaGVpZ2h0PVwiMTgwXCIgbWVkaWFfc2l6ZV9pbWFnZV93aWR0aD1cIjU0NFwiIGltYWdlX3dpZHRoPVwiZXlKd2IzSjBjbUZwZENJNklqRTROaUo5XCIgdGV4dD1cIk5ld3NQYXBlclwiIGZfdGV4dF9mb250X2ZhbWlseT1cIjUyMVwiIGZfdGV4dF9mb250X3NpemU9XCIyMFwiIGZfdGV4dF9mb250X3RyYW5zZm9ybT1cInVwcGVyY2FzZVwiIGZfdGV4dF9mb250X3dlaWdodD1cIjkwMFwiIHNob3dfaW1hZ2U9XCJub25lXCIgdGFnbGluZV9hbGlnbl9ob3Jpej1cImNvbnRlbnQtaG9yaXotY2VudGVyXCIgZl90YWdsaW5lX2ZvbnRfZmFtaWx5PVwiMzk0XCIgZl90YWdsaW5lX2ZvbnRfd2VpZ2h0PVwiXCIgdGV4dF9jb2xvcj1cIiMwMDAwMDBcIiB0dGxfdGFnX3NwYWNlPVwiZXlKaGJHd2lPaUl0TXlJc0luQnZjblJ5WVdsMElqb2lMVElpZlE9PVwiIGlubGluZT1cInllc1wiIHRkY19jc3M9XCJleUpoYkd3aU9uc2liV0Z5WjJsdUxYSnBaMmgwSWpvaU1UQWlMQ0prYVhOd2JHRjVJam9pSW4xOVwiIGZfdGV4dF9mb250X3NwYWNpbmc9XCIxXCJdW3RkYl9oZWFkZXJfbWVudSBtYWluX3N1Yl90ZGljb249XCJ0ZC1pY29uLWRvd25cIiBzdWJfdGRpY29uPVwidGQtaWNvbi1yaWdodC1hcnJvd1wiIG1tX2FsaWduX2hvcml6PVwiY29udGVudC1ob3Jpei1jZW50ZXJcIiBtb2R1bGVzX29uX3Jvd19yZWd1bGFyPVwiMjAlXCIgbW9kdWxlc19vbl9yb3dfY2F0cz1cIjI1JVwiIGltYWdlX3NpemU9XCJ0ZF8zMjR4NDAwXCIgbW9kdWxlc19jYXRlZ29yeT1cImltYWdlXCIgc2hvd19leGNlcnB0PVwibm9uZVwiIHNob3dfY29tPVwibm9uZVwiIHNob3dfZGF0ZT1cIm5vbmVcIiBzaG93X2F1dGhvcj1cIm5vbmVcIiBtbV9zdWJfYWxpZ25faG9yaXo9XCJjb250ZW50LWhvcml6LXJpZ2h0XCIgbW1fZWxlbV9hbGlnbl9ob3Jpej1cImNvbnRlbnQtaG9yaXotcmlnaHRcIiBpbmxpbmU9XCJ5ZXNcIiBtb3JlPVwieWVzXCIgbW1fYWxpZ25fc2NyZWVuPVwieWVzXCIgZl9lbGVtX2ZvbnRfc2l6ZT1cImV5SndiM0owY21GcGRDSTZJakV4SW4wPVwiIGVsZW1fcGFkZD1cImV5SndiM0owY21GcGRDSTZJakFnT1hCNEluMD1cIiBtZW51X2lkPVwiMTI2MVwiIGZfZWxlbV9mb250X2xpbmVfaGVpZ2h0PVwiZXlKd2IzSjBjbUZwZENJNklqUXdjSGdpZlE9PVwiXVt0ZGJfaGVhZGVyX3NlYXJjaCByZXN1bHRzX21zZ19hbGlnbj1cImNvbnRlbnQtaG9yaXotY2VudGVyXCIgaW1hZ2VfZmxvYXRlZD1cImZsb2F0X2xlZnRcIiBpbWFnZV93aWR0aD1cIjMwXCIgaW1hZ2Vfc2l6ZT1cInRkXzMyNHg0MDBcIiBzaG93X2NhdD1cIm5vbmVcIiBzaG93X2J0bj1cIm5vbmVcIiBzaG93X2RhdGU9XCJcIiBzaG93X3Jldmlldz1cIm5vbmVcIiBzaG93X2NvbT1cIm5vbmVcIiBzaG93X2V4Y2VycHQ9XCJub25lXCIgc2hvd19hdXRob3I9XCJub25lXCIgbWV0YV9wYWRkaW5nPVwiMnB4IDAgMCAxNXB4XCIgYXJ0X3RpdGxlPVwiMCAwIDVweFwiIGFsbF9tb2R1bGVzX3NwYWNlPVwiMjBcIiBmbG9hdF9ibG9jaz1cInllc1wiIGljb25fY29sb3I9XCIjMDAwMDAwXCIgZm9ybV9hbGlnbj1cImNvbnRlbnQtaG9yaXotcmlnaHRcIiBpY29uX3NpemU9XCJleUpoYkd3aU9qSXdMQ0p3YjNKMGNtRnBkQ0k2SWpFMUluMD1cIiBpY29uX3BhZGRpbmc9XCJleUpoYkd3aU9qSXVOQ3dpY0c5eWRISmhhWFFpT2lJeUxqY2lmUT09XCJdWy92Y19jb2x1bW5dWy92Y19yb3ddWy90ZGNfem9uZV0iLCJ0ZGNfaGVhZGVyX21vYmlsZSI6Ilt0ZGNfem9uZSB0eXBlPVwidGRjX2hlYWRlcl9tb2JpbGVcIiB0ZGNfY3NzPVwiZXlKd2FHOXVaU0k2ZXlKaVlXTnJaM0p2ZFc1a0xXTnZiRzl5SWpvaUl6SXlNakl5TWlJc0ltUnBjM0JzWVhraU9pSWlmU3dpY0dodmJtVmZiV0Y0WDNkcFpIUm9Jam8zTmpkOVwiIHpvbmVfc2hhZG93X3NoYWRvd19zaXplPVwiZXlKd2FHOXVaU0k2SWpnaWZRPT1cIiBtX2Rpc3BsYXk9XCJyZWxhdGl2ZVwiIG1fcG9zaXRpb249XCJ0b3BcIl1bdmNfcm93IGNvbnRlbnRfYWxpZ25fdmVydGljYWw9XCJjb250ZW50LXZlcnQtdG9wXCIgZ2FwPVwiZXlKd2FHOXVaU0k2SWpBaWZRPT1cIiB0ZGNfY3NzPVwiZXlKd2FHOXVaU0k2ZXlKa2FYTndiR0Y1SWpvaUluMHNJbkJvYjI1bFgyMWhlRjkzYVdSMGFDSTZOelkzZlE9PVwiXVt2Y19jb2x1bW4gd2lkdGg9XCIxLzNcIiB0ZGNfY3NzPVwiZXlKd2FHOXVaU0k2ZXlKM2FXUjBhQ0k2SWpJd0pTSXNJbVJwYzNCc1lYa2lPaUpwYm14cGJtVXRZbXh2WTJzaWZTd2ljR2h2Ym1WZmJXRjRYM2RwWkhSb0lqbzNOamQ5XCIgdmVydGljYWxfYWxpZ249XCJleUp3YUc5dVpTSTZJbTFwWkdSc1pTSjlcIl1bdGRiX21vYmlsZV9tZW51IGlubGluZT1cInllc1wiIGljb25fY29sb3I9XCIjZmZmZmZmXCIgaWNvbl9zaXplPVwiZXlKaGJHd2lPakl5TENKd2FHOXVaU0k2SWpJM0luMD1cIiBpY29uX3BhZGRpbmc9XCJleUpoYkd3aU9qSXVOU3dpY0dodmJtVWlPaUl5SW4wPVwiIHRkY19jc3M9XCJleUp3YUc5dVpTSTZleUp0WVhKbmFXNHRiR1ZtZENJNklpMHhNeUlzSW1ScGMzQnNZWGtpT2lJaWZTd2ljR2h2Ym1WZmJXRjRYM2RwWkhSb0lqbzNOamQ5XCJdWy92Y19jb2x1bW5dW3ZjX2NvbHVtbiB3aWR0aD1cIjEvM1wiIHRkY19jc3M9XCJleUp3YUc5dVpTSTZleUozYVdSMGFDSTZJall3SlNJc0ltUnBjM0JzWVhraU9pSnBibXhwYm1VdFlteHZZMnNpZlN3aWNHaHZibVZmYldGNFgzZHBaSFJvSWpvM05qZDlcIiB2ZXJ0aWNhbF9hbGlnbj1cImV5SndhRzl1WlNJNkltMXBaR1JzWlNKOVwiXVt0ZGJfaGVhZGVyX2xvZ28gYWxpZ25faG9yaXo9XCJjb250ZW50LWhvcml6LWNlbnRlclwiIGFsaWduX3ZlcnQ9XCJjb250ZW50LXZlcnQtY2VudGVyXCIgbWVkaWFfc2l6ZV9pbWFnZV9oZWlnaHQ9XCIxODBcIiBtZWRpYV9zaXplX2ltYWdlX3dpZHRoPVwiNTQ0XCIgaW1hZ2Vfd2lkdGg9XCJleUp3YjNKMGNtRnBkQ0k2SWpFNE5pSjlcIiB0ZXh0PVwiTmV3c1BhcGVyXCIgZl90ZXh0X2ZvbnRfZmFtaWx5PVwiZXlKd2FHOXVaU0k2SWpVeU1TSjlcIiBmX3RleHRfZm9udF90cmFuc2Zvcm09XCJleUp3YUc5dVpTSTZJblZ3Y0dWeVkyRnpaU0o5XCIgZl90ZXh0X2ZvbnRfd2VpZ2h0PVwiZXlKd2FHOXVaU0k2SWprd01DSjlcIiBzaG93X2ltYWdlPVwibm9uZVwiIHRhZ2xpbmVfYWxpZ25faG9yaXo9XCJjb250ZW50LWhvcml6LWNlbnRlclwiIGZfdGFnbGluZV9mb250X2ZhbWlseT1cIjM5NFwiIGZfdGFnbGluZV9mb250X3dlaWdodD1cIlwiIHRleHRfY29sb3I9XCIjZmZmZmZmXCIgdHRsX3RhZ19zcGFjZT1cImV5SmhiR3dpT2lJdE15SXNJbkJ2Y25SeVlXbDBJam9pTFRJaWZRPT1cIiB0ZGNfY3NzPVwiZXlKaGJHd2lPbnNpWkdsemNHeGhlU0k2SWlKOWZRPT1cIiBmX3RleHRfZm9udF9zaXplPVwiZXlKd2FHOXVaU0k2SWpJd0luMD1cIiBmX3RleHRfZm9udF9zcGFjaW5nPVwiZXlKd2FHOXVaU0k2SWpFaWZRPT1cIl1bL3ZjX2NvbHVtbl1bdmNfY29sdW1uIHdpZHRoPVwiMS8zXCIgdGRjX2Nzcz1cImV5SndhRzl1WlNJNmV5SjNhV1IwYUNJNklqSXdKU0lzSW1ScGMzQnNZWGtpT2lKcGJteHBibVV0WW14dlkyc2lmU3dpY0dodmJtVmZiV0Y0WDNkcFpIUm9Jam8zTmpkOVwiIHZlcnRpY2FsX2FsaWduPVwiZXlKd2FHOXVaU0k2SW0xcFpHUnNaU0o5XCJdW3RkYl9tb2JpbGVfc2VhcmNoIGlubGluZT1cInllc1wiIGZsb2F0X3JpZ2h0PVwieWVzXCIgdGRjX2Nzcz1cImV5SndhRzl1WlNJNmV5SnRZWEpuYVc0dGNtbG5hSFFpT2lJdE1Ua2lMQ0p0WVhKbmFXNHRZbTkwZEc5dElqb2lNQ0lzSW1ScGMzQnNZWGtpT2lJaWZTd2ljR2h2Ym1WZmJXRjRYM2RwWkhSb0lqbzNOamQ5XCIgaWNvbl9jb2xvcj1cIiNmZmZmZmZcIl1bL3ZjX2NvbHVtbl1bL3ZjX3Jvd11bL3RkY196b25lXSIsInRkY19oZWFkZXJfbW9iaWxlX3N0aWNreSI6Ilt0ZGNfem9uZSB0eXBlPVwidGRjX2hlYWRlcl9tb2JpbGVfc3RpY2t5XCIgdGRjX2Nzcz1cImV5SndhRzl1WlNJNmV5SmlZV05yWjNKdmRXNWtMV052Ykc5eUlqb2lJekl5TWpJeU1pSXNJbVJwYzNCc1lYa2lPaUlpZlN3aWNHaHZibVZmYldGNFgzZHBaSFJvSWpvM05qZDlcIiBtc190cmFuc2l0aW9uX2VmZmVjdD1cImV5SmhiR3dpT2lKdmNHRmphWFI1SWl3aWNHaHZibVVpT2lKemJHbGtaU0o5XCIgbXNfc3RpY2t5X3R5cGU9XCJcIiB6b25lX3NoYWRvd19zaGFkb3dfc2l6ZT1cImV5SndhRzl1WlNJNklqZ2lmUT09XCJdW3ZjX3JvdyB0ZGNfY3NzPVwiZXlKd2FHOXVaU0k2ZXlKa2FYTndiR0Y1SWpvaUluMHNJbkJvYjI1bFgyMWhlRjkzYVdSMGFDSTZOelkzZlE9PVwiXVt2Y19jb2x1bW4gd2lkdGg9XCIxLzNcIiB2ZXJ0aWNhbF9hbGlnbj1cImV5SndhRzl1WlNJNkltMXBaR1JzWlNKOVwiIHRkY19jc3M9XCJleUp3YUc5dVpTSTZleUozYVdSMGFDSTZJakl3SlNJc0ltUnBjM0JzWVhraU9pSnBibXhwYm1VdFlteHZZMnNpZlN3aWNHaHZibVZmYldGNFgzZHBaSFJvSWpvM05qZDlcIl1bdGRiX21vYmlsZV9tZW51IGlubGluZT1cInllc1wiIGljb25fY29sb3I9XCIjZmZmZmZmXCIgaWNvbl9zaXplPVwiZXlKaGJHd2lPakl5TENKd2FHOXVaU0k2SWpJM0luMD1cIiBpY29uX3BhZGRpbmc9XCJleUpoYkd3aU9qSXVOU3dpY0dodmJtVWlPaUl5SW4wPVwiIHRkY19jc3M9XCJleUp3YUc5dVpTSTZleUp0WVhKbmFXNHRiR1ZtZENJNklpMHhNeUlzSW1ScGMzQnNZWGtpT2lJaWZTd2ljR2h2Ym1WZmJXRjRYM2RwWkhSb0lqbzNOamQ5XCJdWy92Y19jb2x1bW5dW3ZjX2NvbHVtbiB3aWR0aD1cIjEvM1wiIHRkY19jc3M9XCJleUp3YUc5dVpTSTZleUozYVdSMGFDSTZJall3SlNJc0ltUnBjM0JzWVhraU9pSnBibXhwYm1VdFlteHZZMnNpZlN3aWNHaHZibVZmYldGNFgzZHBaSFJvSWpvM05qZDlcIiB2ZXJ0aWNhbF9hbGlnbj1cImV5SndhRzl1WlNJNkltMXBaR1JzWlNKOVwiXVt0ZGJfaGVhZGVyX2xvZ28gYWxpZ25faG9yaXo9XCJjb250ZW50LWhvcml6LWNlbnRlclwiIGFsaWduX3ZlcnQ9XCJjb250ZW50LXZlcnQtY2VudGVyXCIgbWVkaWFfc2l6ZV9pbWFnZV9oZWlnaHQ9XCIxODBcIiBtZWRpYV9zaXplX2ltYWdlX3dpZHRoPVwiNTQ0XCIgaW1hZ2Vfd2lkdGg9XCJleUp3YjNKMGNtRnBkQ0k2SWpFNE5pSjlcIiB0ZXh0PVwiTmV3c1BhcGVyXCIgZl90ZXh0X2ZvbnRfZmFtaWx5PVwiZXlKd2FHOXVaU0k2SWpVeU1TSjlcIiBmX3RleHRfZm9udF90cmFuc2Zvcm09XCJleUp3YUc5dVpTSTZJblZ3Y0dWeVkyRnpaU0o5XCIgZl90ZXh0X2ZvbnRfd2VpZ2h0PVwiZXlKd2FHOXVaU0k2SWprd01DSjlcIiBzaG93X2ltYWdlPVwibm9uZVwiIHRhZ2xpbmVfYWxpZ25faG9yaXo9XCJjb250ZW50LWhvcml6LWNlbnRlclwiIGZfdGFnbGluZV9mb250X2ZhbWlseT1cIjM5NFwiIGZfdGFnbGluZV9mb250X3dlaWdodD1cIlwiIHRleHRfY29sb3I9XCIjZmZmZmZmXCIgdHRsX3RhZ19zcGFjZT1cImV5SmhiR3dpT2lJdE15SXNJbkJ2Y25SeVlXbDBJam9pTFRJaWZRPT1cIiB0ZGNfY3NzPVwiZXlKaGJHd2lPbnNpWkdsemNHeGhlU0k2SWlKOWZRPT1cIiBmX3RleHRfZm9udF9zaXplPVwiZXlKd2FHOXVaU0k2SWpJd0luMD1cIiBmX3RleHRfZm9udF9zcGFjaW5nPVwiZXlKd2FHOXVaU0k2SWpFaWZRPT1cIl1bL3ZjX2NvbHVtbl1bdmNfY29sdW1uIHdpZHRoPVwiMS8zXCIgdmVydGljYWxfYWxpZ249XCJleUp3YUc5dVpTSTZJbTFwWkdSc1pTSjlcIiB0ZGNfY3NzPVwiZXlKd2FHOXVaU0k2ZXlKM2FXUjBhQ0k2SWpJd0pTSXNJbVJwYzNCc1lYa2lPaUpwYm14cGJtVXRZbXh2WTJzaWZTd2ljR2h2Ym1WZmJXRjRYM2RwWkhSb0lqbzNOamQ5XCJdW3RkYl9oZWFkZXJfc2VhcmNoIGlubGluZT1cInllc1wiIHJlc3VsdHNfbXNnX2FsaWduPVwiY29udGVudC1ob3Jpei1jZW50ZXJcIiBpbWFnZV9mbG9hdGVkPVwiZmxvYXRfbGVmdFwiIGltYWdlX3dpZHRoPVwiMzBcIiBpbWFnZV9zaXplPVwidGRfMzI0eDQwMFwiIHNob3dfY2F0PVwibm9uZVwiIHNob3dfYnRuPVwibm9uZVwiIHNob3dfZGF0ZT1cIlwiIHNob3dfcmV2aWV3PVwibm9uZVwiIHNob3dfY29tPVwibm9uZVwiIHNob3dfZXhjZXJwdD1cIm5vbmVcIiBzaG93X2F1dGhvcj1cIm5vbmVcIiBtZXRhX3BhZGRpbmc9XCIycHggMCAwIDE1cHhcIiBhcnRfdGl0bGU9XCIwIDAgNXB4XCIgYWxsX21vZHVsZXNfc3BhY2U9XCIyMFwiIGZsb2F0X2Jsb2NrPVwieWVzXCIgaWNvbl9jb2xvcj1cIiNmZmZmZmZcIiB0ZGNfY3NzPVwiZXlKd2FHOXVaU0k2ZXlKdFlYSm5hVzR0Y21sbmFIUWlPaUl0TVRraUxDSmthWE53YkdGNUlqb2lJbjBzSW5Cb2IyNWxYMjFoZUY5M2FXUjBhQ0k2TnpZM2ZRPT1cIl1bL3ZjX2NvbHVtbl1bL3ZjX3Jvd11bL3RkY196b25lXSJ9